Phi Vụ Hoàn Lương (2020) – Honest Thief

Là tên cướp ngân hàng hết sức tỉ mỉ, có nguyên tắc đạo đức riêng và hàng triệu đô tiền mặt, Tom Carter rất thành công cho đến khi anh phạm 1 sai lầm là ra đầu thú.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT