Phi vụ thế kỷ 2 (2016) – Now You See Me 2

Chào đón một thành viên mới, Tứ Kỵ Sĩ dùng năng lực ảo ảnh của họ trong vụ trộm có dính dáng đến một ông trùm mờ ám và thiết bị công nghệ mang tính cách mạng.