Phi vụ thế kỷ (2013) – Now You See Me

Nhờ tài đánh lừa thị giác, nhóm ảo thuật gia Las Vegas trở thành Robin Hood thời nay. Trò cưa người ư? Quá tầm thường.

 54