Phi Vụ Triệu Đô (2020) – Money Heist

Tám tên cướp khống chế nhiều con tin trong Xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha trong khi kẻ chủ mưu thao túng lực lượng cảnh sát để thực hiện kế hoạch của hắn.