Phía Dưới Sông Seine (2024) – Under Paris

Một con cá mập khổng lồ gieo rắc kinh hoàng tại Paris, và một nhà sinh vật học biển phải đối mặt với nỗi sợ hãi để cứu thành phố.