Phineas và Ferb (2015) – Phineas and Ferb

Phineas và Ferb phát minh, lên kế hoạch và đi trước một bước so với cô em gái lém lỉnh của mình. Trong khi đó, thú mỏ vịt của họ âm mưu chống lại Tiến sĩ Doofenshmirtz độc ác.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT