Phong Thần 1: Tam Bộ Khúc (2023) – Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (Feng shen Di yi bu: Zhao Ge feng yun / 封神第一部:朝歌风云)

Trụ Vương cấu kết với hồ ly tinh Đát Kỷ khiến người dân lâm vào cảnh lầm than. Khương Tử Nha được lệnh mang Phong Thần Bảng, lợi dụng mọi sự trợ giúp có được để giải thoát bá tính khỏi kiếp nạn, phò Chu diệt Thương.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT