Phù Thủy Tối Thượng (2016) – Doctor Strange

Mordo và Strange đến Thánh đường Hong Kong nhưng nó đã bị phá hủy và Wong đã bị giết. Với sức mạnh của Con mắt của Agamotto, Strange quay ngược thời gian lúc Kaecilius sắp tấn công anh để cho mọi vật tự phục hồi như cũ và cứu Wong.

 103