Quái thú so chiêu (2021) – Rumble

Sau khi đô vật hiện tại của thị trấn nhỏ Stoker, Tentacular giống cá mập trở thành nhà vô địch thế giới mới, anh ta tuyên bố không còn muốn đại diện cho Stoker nữa.

 59