Quái Vật Godzilla Trừ Một (2023) – Godzilla Minus One (Gojira -1.0 / ゴジラ-1.0)

Tháng 5 năm 1947, Shikishima cùng đội tàu quét mìn của anh được giao nhiệm vụ ngăn chặn Godzilla tiếp cận Nhật Bản.