Quái Vật Không Gian (1979) – Alien

Con tàu này bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu giữa không gian. Họ không ngờ rằng đó thực chất là một lời cảnh báo và vô tình mang một quái vật ngoài hành tinh vào tàu Nostromo.