Quán Trọ Tình Yêu (2023) – The Secret Romantic Guesthouse (The Love Story of Flower Scholars / Kkotseonbi Yeolaesa / 꽃선비 열애사)

Một tác phẩm kể về một biến cố xảy ra khi những người chủ của khu nhà trọ được gọi là ‘Guest Summer Palace’, nơi phá vỡ định kiến, và những người nội trú với những bí mật tập hợp lại để tìm Lee Seol, người đã biến mất 13 năm trước.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT