Quật Mộ Trùng Ma (2024) – Exhuma (Pamyo / 파묘)

Tác phẩm theo chân một nhóm người việc khai quật một ngôi mộ đáng nghi ngại và những hậu quả khủng khiếp được chôn giấu bên dưới đó.

Danh mục: , Từ khóa: