Quý Cô Hammurabi (2018) – Miss Hammurabi (Ms. Hammurabi / Miseu Hammurabi / 미스 함무라비)

Im Ba Reun là một người đàn ông vô cùng nguyên tắc với tín ngưỡng: “Tòa án bình đẳng cho tất cả”, và anh không hài lòng với cấp dưới của mình là thẩm phán Park Cha Oh Reum, người để cảm xúc lấn át quá nhiều khi tham gia xét xử các vụ án.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT