Quý Ông Thế Giới Ngầm (2019) – The Gentlemen

Một người nước ngoài người Mỹ cố gắng bán đế chế cần sa sinh lời cao của mình ở London, kích hoạt các âm mưu, kế hoạch, hối lộ và tống tiền nhằm đánh cắp tên miền của anh ta khỏi tay anh ta.