Quyền Năng Của Green Lantern (2022) – Green Lantern: Beware My Power

Thật không may, chiếc nhẫn không có hướng dẫn – nhưng nó đi kèm với hành lý, giống như một đám sát thủ liên hành tinh đang cố gắng loại bỏ mọi Green Lantern trong vũ trụ.

 200