Quyết Tâm Chia Tay (2022) – Decision to Leave (Heojil kyolshim / 헤어질 결심)

Một thám tử điều tra cái chết của một người đàn ông trên núi gặp người vợ bí ẩn của người đàn ông đã chết trong quá trình điều tra kiên trì của mình.