R.I.P.D. 2: Rise of the Damned (2022)

Được R.I.P.D. tuyển dụng, một cảnh sát trưởng được hồi sinh trở lại Trái đất để cứu nhân loại khỏi cánh cổng địa ngục.