Ragnarok: Hoàng Hôn Của Chư Thần (2021)

Bị đầu độc vì sự ô nhiễm và lao đao khi sông băng tan chảy, có vẻ Ngày tàn sắp đến với 1 thị trấn tại Na Uy. Và sẽ cần 1 huyền thoại để đối đầu với ác quỷ năm xưa.

 135