Răng Nanh (2014) – Tusk

Wallace bay đến Canada để phỏng vấn Kill Bill Kid, một người nổi tiếng trên Internet nổi tiếng với việc chặt đứt chân bằng thanh katana.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Danh mục: , , Từ khóa: