Răng Nanh (2014) – Tusk

Wallace bay đến Canada để phỏng vấn Kill Bill Kid, một người nổi tiếng trên Internet nổi tiếng với việc chặt đứt chân bằng thanh katana.

Danh mục: , , Từ khóa: