Reacher (2022)

Jack Reacher, một cựu cảnh sát quân đội Hoa Kỳ, đến thăm thị trấn nông thôn hư cấu của Margrave, Georgia, và bị bắt vì tội giết người.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT