Renfield: Tay Sai Của Quỷ (2023) – Renfield

Renfield, tay sai của Dracula và là tù nhân tại nhà thương điên trong nhiều thập kỷ, khao khát một cuộc sống xa khỏi Bá tước, những đòi hỏi khác nhau của ông ta và tất cả những đổ máu đi kèm với chúng.

Danh mục: , , Từ khóa: ,