Sàn Đấu Sinh Tử (1999) – Fight Club

Mặc dù có cuộc sống vật chất đầy đủ, anh vẫn cảm thấy cuộc đời đơn điệu, hơn nữa anh bị mắc chứng bệnh mất ngủ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT