Sát Nhân Đông Lạnh (2001) – Jason X

Một kẻ giết người hàng loạt bị đông lạnh và đưa lên trại vũ trụ Crystal Lake. Anh ta trốn thoát khỏi trại và bắt đầu giết người trên tàu vũ trụ.