Sát Thủ John Wick (2014) – John Wick

Khi con trai của gã gangster ăn trộm xe và giết chú chó của John Wick, người đàn ông gan dạ này đã vô cùng đau đớn và tìm đến tận hang ổ của bọn tội phạm để báo thù.