Sát Thủ John Wick: Phần 4 (2023) – John Wick: Chapter 4

John Wick khám phá ra con đường đánh bại The High Table. Nhưng trước khi có thể kiếm được tự do, Bấc phải đối đầu với một kẻ thù mới với các liên minh hùng mạnh trên toàn cầu và các thế lực biến bạn cũ thành thù.