Sát Thủ Nhân Tạo 2 (2022) – The Witch: Part 2. The Other One (Manyeo 2 / 마녀2)

Sát thủ mang bí danh ARK-ADP1 – vật mẫu sống sót duy nhất trong cuộc tàn s.át tại cơ sở thí nghiệm, cũng là người sở hữu siêu năng lực hoàn chỉnh nhất, hứa hẹn sẽ đem lại cơn sốt như phim từng làm được ở phần 1.