Shoujo Kageki Revue Starlight: Rondo Rondo Rondo (2020)

Ngay cả khi số phận chia cắt họ, Karen và Hikari phải chiến đấu với hy vọng hoàn thành lời hứa thuở nhỏ: trở thành những ngôi sao cùng nhau.