Siêu Nhân: Sức Mạnh Khổng Lồ (2013) – Superman: Unbound

Superman phải đối mặt với Brainiac, một trí tuệ nhân tạo ngoài hành tinh hùng mạnh đang thu thập các thành phố từ khắp vũ trụ.