Siêu Thú Cuồng Nộ (2018) – Rampage

Khi ba loài động vật khác nhau bị nhiễm một mầm bệnh nguy hiểm, một nhà linh trưởng học và một nhà di truyền học hợp tác để ngăn chặn chúng phá hủy Chicago.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT