Simulant (2023)

Lấy bối cảnh trong tương lai gần, một người hình người nhờ một hacker toàn cầu loại bỏ mọi hạn chế đối với suy nghĩ và khả năng của anh ta, kích hoạt A.I. cuộc nổi dậy và một cuộc săn lùng của chính phủ để loại bỏ sự trỗi dậy của ý thức máy móc.