Sinbad: Huyền Thoại 7 Đại Dương (2003) – Sinbad: Legend of the Seven Seas

Khi một nữ thần mưu mô đổ cho anh tội đánh cắp một cuốn sách vô giá, tay cướp biển Sinbad ra khơi để chứng minh mình vô tội nhưng chỉ có 10 ngày để làm việc này.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT