Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật của Dumbledore (2022) – Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Giáo sư Albus Dumbledore phải hỗ trợ Newt Scamander và các cộng sự của anh ta khi Grindelwald bắt đầu lãnh đạo một đội quân để loại bỏ tất cả Muggles.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT