Song Song (2020)

Người phụ nữ tên Trang liên lạc với 1 thực thể siêu nhiên qua chiếc TV cũ trong nhà, khám phá ra 1 bí mật giết người và làm đảo lộn cuộc sống của chính mình.