Space Oddity (2022)

Một người đàn ông tìm kiếm sự giúp đỡ từ một công ty bảo hiểm để lên kế hoạch cho chuyến đi một chiều tới sao Hỏa.