Spartacus (2013)

Cuộc đời của Spartacus, đấu sĩ cầm đầu cuộc nổi dậy chống lại người La Mã. Từ thời còn là đồng minh của người La Mã, cho đến khi bị phản bội và trở thành đấu sĩ, cho đến cuộc nổi loạn do anh lãnh đạo và kết quả cuối cùng của nó.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT