Spartacus: Gods of the Arena (2011)

Trong thời gian trước khi Spartacus đến, Ngôi nhà của Batiatus phải đối mặt với nhiều thách thức từ các đối thủ cạnh tranh và trong chính gia đình của mình.