Stalingrad (2013)

Một nhóm binh lính Nga chiến đấu để giữ một tòa nhà chiến lược trong thành phố bị tàn phá của họ chống lại quân đội Đức tàn nhẫn, và trong quá trình đó, họ trở nên có mối liên hệ sâu sắc với hai phụ nữ Nga đang sống ở đó.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT