Star Trek: Du Hành Giữa Các Vì Sao (2009) – Star Trek

James T. Kirk hỗn xược cố gắng sống theo di sản của cha mình với việc ông Spock kiểm soát anh ta khi một người Romulan đầy thù hận đến từ tương lai tạo ra các lỗ đen để tiêu diệt Liên bang từng hành tinh một.