Star Wars: Skywalker Trỗi Dậy (2019) – Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

Trong phần kết hấp dẫn của câu chuyện Skywalker mang tính bước ngoặt, những huyền thoại mới sẽ ra đời – và trận chiến cuối cùng giành tự do vẫn chưa diễn ra.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT