Steven Universe Future (2019)

Bộ truyện tập trung vào hậu quả của các sự kiện trong Vũ trụ Steven, nơi con người và Đá quý cùng tồn tại hòa thuận sau khi kết thúc cuộc chiến giữa Đá quý pha lê và Homeworld.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT