Sứ giả địa ngục (2011) – Drive Angry

Một tội phạm trốn thoát khỏi địa ngục, một cô bồi bàn bốc lửa và một cuộc rượt đuổi tốc độ cao đẫm máu.