Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (1991) – The Silence of the Lambs

Một F.B.I. thiếu sinh quân phải nhận được sự giúp đỡ của một kẻ giết người ăn thịt người đang bị giam giữ và thao túng để giúp bắt một kẻ giết người hàng loạt khác, một kẻ điên chuyên lột da các nạn nhân của hắn.