Sự Phẫn Nộ Của Các Vị Thần (2012) – Wrath of the Titans

Vị á thần quả cảm Perseus mạo hiểm tới chỗ Hades để chiến đấu lại người khổng lồ, kẻ thù của những vị thần đã âm mưu nhốt thần Zeus dưới địa phủ.

Xem Online