Sweetwater (2023)

Hall of Famer, Nat ‘Sweetwater’ Clifton, đã làm nên lịch sử với tư cách là người Mỹ gốc Phi đầu tiên ký hợp đồng với NBA, thay đổi mãi mãi cách chơi bóng rổ.