Tà Chú Cấm (2023) – Home for Rent

Một bộ phim lấy cảm hứng từ những sự kiện đáng sợ có thật. Khi những người thuê nhà là thành viên của một giáo phái đen tối, họ khủng bố chủ nhà, tìm kiếm con mồi tiếp theo để hiến tế.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT