Tâm Thần Hoảng Loạn (1960) – Psycho

Thám tử Arbogast đến điều tra vụ mất tích của Marion. Arbogast nghi ngờ Norman và bắt đầu theo dõi anh ta.