Tân Câu Chuyện Cảnh Sát (2004) – New Police Story (San ging chaat goo si)

Một cảnh sát Hồng Kông cảm thấy tội lỗi vì anh là người duy nhất sống sót được động viên trở lại công việc nhờ 1 tân binh đồng nghiệp có quá khứ rắc rối.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT