Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Cửu Dương Thần Công (2022) – New Kung Fu Cult Master I

Ỷ Thiên Đồ Long ký 2022 là bản làm mới của Ỷ Thiên Đồ Long ký 1993. Lần đưa tiểu thuyết Kim Dung trở lại màn ảnh này, Vương Tinh cho biết sẽ khắc phục thiếu sót, bù đắp những dang dở trong bản phim trước đó của ông.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT