Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Thánh Hỏa Hùng Phong (2022) – New Kung Fu Cult Master II

Ỷ Thiên Đồ Long ký: Thánh Hỏa Hùng Phong xoay quanh mối tình tay 3 phức tạp giữa Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn. Ở phần 2 phim xuất hiện cảnh nóng gây tranh cãi liên quan đến quan hệ giữa Trương Vô Kỵ (Lâm Phong) và Chu Chỉ Nhược (Khâu Ý Nùng).

 25